• 0943 666 038
 • 0916 557 639
Hỗ trợ trực tuyến
 • han@vietphat.com
  0938 927 339
 • trung@vietphat.com
  0915 216 171
 • hon@vietphat.com
  0916 557 639
 • sales@vietphat.com
  0943 666 038
 • sales1@vietphat.com
  0937 692 248
Trang chủ » Tin tức » Giái pháp kỹ thuật » Tiêu chuẩn EN 1822

Tiêu chuẩn EN 1822

Tiêu chuẩn EN 1822 là tiêu chuẩn Châu Âu cho EPA, HEPA & ULPA .
Trên một tấm phẳng của các lớp lọc, các MPPS được xác định cho vận tốc khí đưa ra. Điều này có thể được thực hiện với một quang phổ kế laser hoặc một sự kết hợp của phân loại điện và CNC (đặc Nucleus truy cập).
Bộ lọc được lắp ráp với các lớp  quy định và số lượng lọc phải tuân thủ các quy định vận tốc lọc.
Bộ lọc được thử thách với một bình xịt và tại MPPS cả hiệu quả của địa phương và tổng thể được xác định với một trong hai CNC hoặc quang phổ kế laser.
Rò rỉ được quy định như thâm nhập địa phương tối đa cho phép ở MPPS và không được vượt quá 5 x sự xâm nhập tổng thể.
Bộ lọc được phân loại theo kết quả kiểm tra trong phạm vi E10 – E12 cho EPA (hiệu quả lọc bụi không khí), H13 – H14 cho HEPA (hiệu suất cao hạt lọc không khí), U15 – U17 cho ULPA (Ultra Low Bộ lọc không khí thâm nhập).
Cấp lọc Hiệu suất theo tiêu chuẩn MPPS Penetration (%) at the MPPS

Ghi chú:
• Bộ lọc trong lớp E10, E11 và E12 không yêu cầu xác minh của sự thâm nhập của địa phương.
• Bộ lọc trong việc phân loại H13 và H14 có thể, như một sự thay thế, được xác nhận với các thử nghiệm thị giác dầu khói đề dầu (trước đây là DIN 24,184), được chấp nhận như là tìm kiếm bằng hoặc nhiều hơn sự xâm nhập của địa phương quy định.
• U17 là một ngoại lệ cho quy tắc này. Trong trường hợp này thâm nhập địa phương không được vượt quá 20 x giá trị tổng thể thâm nhập.

 

Danh mục tin tức

Tin tức mới nhất